parallax background

در آخرین قاب

ژانرهای ادبی
5 خرداد 1400

کتاب در آخرین قاب

نویسنده و عکاس: سعید مشکبیز


در این کتاب ۳۲ عکس آنالوگ که از بین حدود ۴۰۰ عکس گلچین و به همان منظور جملاتی تنظیم و نسبت داده شده‌اند.
عنوان «در آخرین قاب» الهام‌گرفته از عکسی در همین منوال می‌باشد که به دلایلی متعدد در مجموعه منظور نشد.

در این مجموعه با توجه به عکس و همراهی جملات کوتاه و احساسی مقصود بر ترکیب هنر عکاسی و نویسندگی کنار یکدیگر برقرار است؛ هرچند به عقیده من هر عکس خوبی می‌تواند یک داستان نیز در برگیرد، داستان ما آدم‌ها، زندگی هایمان و خاطراتمان.

این کتاب به خاطر بهره‌مندی از دو زبان (فارسی و انگلیسی) می‌تواند تفاوت‌ها و شکل‌های مختلف ترجمه‌های ادبی را به ما نشان دهد.

تصاویر مربوط به کتاب