فراخوان جشنواره ملی نویسندگی ذهن زرین


سبک آثار جشنواره:
داستان کوتاه
داستان بلند
اجتماعی
فسلفی/شعر
( موضوع آزاد می‌باشد)
تعداد صفحات مجاز برای داستان کوتاه حداقل دو صفحه/ داستان بلند حداقل ۲۰ صفحه/ شعر ۱۰ بیت می‌باشد.
هزینه ثبت نام و ثبت هر اثر شرکت کننده ۱۰۰ هزار تومان می‌باشد.
مهلت ارسال آثار تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۱
هنگام ثبت نام در بخش نام معرف : سعید مشکبیز را وارد نمایید تا در جشنواره حضور یابید.
راه ارتباطی برای ثبت نام:
واتساپ جشنواره:
09919814072
FESTIVAL__ZEHNEZARIN@GMAIL.COM
جوایز نفر اول، دوم و سوم به تربیت ۵۰۰ هزار تومان ،۴۰۰ هزار تومان و ۲۰۰ هزار تومان به همراه تندیس زرین و تقدیرنامه می‌باشد.
همچنین به ۱۵ نفر برتر این دوره از جشنواره و تمامی شرکت کنندگان لوح تقدیر، تقدیم می‌شود.
مراسم اختتامیه و اعلام نتایج در ۲۵ شهریور ماه در شهر اصفهان می‌باشد.