ژانرهای ادبی

24 سال در جیب
16 تیر 1395
در آخرین قاب
17 اردیبهشت 1401

مقاله ژانرهای ادبی

گردآورنده: سعید مشکبیز


اگر بخواهیم داستان نویسی کنیم باید شناختی حداقل نسبی به سبک یا ژانرهای ادبی و داستان نویسی داشته باشیم.

در این قسمت فایلی برای شما آماده شده که کمک بسزایی به شما در شناخت ژانرها می‌کند.

این فایل رایگان است؛ اما شما می‌توانید به دلخواه مبلغی را واریز نماید..